Memnuniyet Anketi

Web Sitemizin Yeni Güncel Halini Nasıl Buldunuz?

İK Politikamız

24/10/2022

​SEDAŞ İnsan Kaynakları Politikası

SEDAŞ, çalışanlardan aldığı enerji ile karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir şirket olmayı hedefler. 

​​İnsan Kaynakları politikamızın temeli; çalışanlara hak ettiği değerin verildiği, çalışanların performansını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğinin sunulduğu bir ortam yaratarak çalışma barışının sağlandığı, insana, çevreye, topluma, paydaşlara, kaliteye duyarlı, şirketi geleceğe taşıyacak, yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir ortam yaratarak, tüm süreçlerimizde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik hali, hamilelik ve benzer konularda ayrımcılık yapmadan eşit ve adil davranırız.

Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel prensipleri esas alarak uygularız.

    • ​​​​​​- Tüm İK süreçlerinde kadın işi erkek işi ayrımı yapmaksızın eşit fırsat sunarız. 

- SEDAŞ, birbirine entegre sistemlerin kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. İşe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde çağdaş, birbiri ile bütünleşik iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

 ​​

- SEDAŞ, işe alım ve yerleştirme sırasında şirket kültür ve değerlerine uygun, pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi ileriye taşıyacak kadın ve erkek adayların şirkete kazandırılarak şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru insan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

 

- SEDAŞ, yetenekli ve başarılı çalışanları zamanında tespit ederek kariyer gelişimine olanak tanır.

 

- SEDAŞ kadın erkek tüm çalışanlarına potansiyellerini sergileyebilecekleri yaratıcı ve geliştirici kültürü destekleyen bir çalışma ortamı sunmayı ilke edinerek, gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve gelişim fırsatları sunar.

 

- SEDAŞ, kurumsal hedeflerin çalışanlar tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir Performans Yönetim Sistemi uygular. Performans Yönetim Sisteminin çıktıları; gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedekleme, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılır.

 

- SEDAŞ'ta, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan Ücretlendirme ve Yan Hak modeli uygulanır.  

 

- SEDAŞ'ta iletişimin ve çalışanların katılımının özendirildiği bir yönetim sistemi uygulanır. Çalışanların yönetime katılımı, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemi ve şirket bünyesinde yapılan toplantılar ve diğer iç iletişim etkinlikleri ile sağlanır.

 

 

İnsan Kaynakları Politikamızın Unsurları:

  • ​- Herkes için eşit fırsat tanımak.
  • - Doğru işe doğru insanı seçmek ve yerleştirmek.
  • - Ücret ve yan haklarda adil olmak.
  • - Zamanında tanımak ve takdir etmek.
  • - Zamanında ve doğru iletişim kurmak.
  • - Başarıya bağlı değerlendirme yapmak.
  • - Çalışma barışının sürekliliğini sağlayarak işbirliği içinde çalışmak.
  • - Motivasyon ve bağlılık yaratarak verimliliği artırmak.

"SEDAŞ İnternet Sitesi kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek SEDAŞ Çerez Politikası'da belirtilen şekilde çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz."